Mã: 3lqqpl
  • Bang tinh ong xa may phat dien.png
  • Bảng tính thể tích bồn dầu máy phát điện.png
  • Catalogue may phat dien cumin.png
  • Chi tiet bon dau va tieu am may phat.png
  • Chi tiet mat cat may phat.png
  • Cách tính tải trọng động máy phát điện.png
  • Du an su dung MFD cumin.png
  • MB bố trí máy phát điện.png
  • ban ve chi tiet tieu am may phat.png
  • tính diện tích tháp gió máy phát điện.png

File catalogue máy phát điện cumin, bảng tính excel thể tích bồn dầu máy phát, bảng tính ống xả máy phát, tính tải trọng tĩnh tải trọng động máy phát

200.000 đ

Tải về ngay
Cam kết từ người bán:
100% file giống hình ảnh
Công cụ: Autocad
Ngày đăng: 18/6/2024
File download:
Google Drive
Gửi thông báo lỗi Báo vi phạm bản quyền
File catalogue máy phát điện cumin, bảng tính excel thể tích bồn dầu máy phát, bảng tính ống xả máy phát

- Cách tính tải trọng tĩnh tải trọng động của máy phát điện : 

+ Đâù tiên để tính được tải trọng động máy phát thì chúng ta cần tra catalogue máy phát đó xem tải trọng tính bao nhiêu, từ đó tính được tải trọng động bằng 2-5 lần tải trọng tĩnh. Chúng ta tính toán tải trọng tính và tải trọng động để cấp cho bên kết cấu xây dựng tính toán chịu lực của sàn đặt máy phát điện.

Ví dụ tính tải trọng động của máy phát 1250kva: từ catalogue máy phát điện tìm được trọng lượng của máy phát điện này là 9799kg tương đương với 10 tấn, vậy tải trọng động của máy phát điện 1250kva là 5x10=50 tấn

Cách tính tải trọng động máy phát điện.png

- Cách tính diện tích tháp gió ra/vào của máy phát điện : 

Để tính được diện tích tháp gió ra/vào của máy phát thì chúng ta phải tra được diện tích hệ thống làm mát của máy phát điện (két nước), từ đó diện tích tháp gió bằng 2 đến 3 lần diện tích két nước ( theo kinh nghiệm thực tế, thực nghiệm)

Ví dụ tính diện tích tháp gió ra của máy phát điện 1250kva : diện tích cad nước của máy phát điện này lấy làm tròn bằng 2m x 1.7m=3.4m2, như vậy diện tích của tháp gió ra/vào gần bằng 7m2 ( diện tích két nước máy phát bạn có thể download tài liệu trên sau đó đo ra)

tính diện tích tháp gió máy phát điện.png

File tài liệu bao gồm :

- Bản vẽ cad catalogue các máy phát điện cumin

Catalogue may phat dien cumin.png

- Bản vẽ dự án sử dụng máy phát điện cumin

Du an su dung MFD cumin.png

- Bảng tính thể tích bồn dầu máy phát điện

Bảng tính thể tích bồn dầu máy phát điện.png

- Bảng tính ống xả máy phát điện

Bang tinh ong xa may phat dien.png