Mã: 29esct
 • TBA dien luc 2.1.png
 • TBA dien luc 2.10.png
 • TBA dien luc 2.11.png
 • TBA dien luc 2.12.png
 • TBA dien luc 2.13.png
 • TBA dien luc 2.14.png
 • TBA dien luc 2.2.png
 • TBA dien luc 2.3.png
 • TBA dien luc 2.4.png
 • TBA dien luc 2.5.png
 • TBA dien luc 2.6.png
 • TBA dien luc 2.7.png
 • TBA dien luc 2.8.png
 • TBA dien luc 2.9.png
 • TBA dien luc 2.png

Tiêu chuẩn công tác lưới điện trên không điện lực 2

300.000 đ

Tải về ngay
Cam kết từ người bán:
100% Hài Lòng, bản vẽ đầy đủ chất lượng như hình ảnh, video
Công cụ: Autocad
Ngày đăng: 15/9/2022
File download:
Google Drive
Gửi thông báo lỗi Báo vi phạm bản quyền
Bộ bản vẽ gồm các bản vẽ về tiêu chuẩn công tác lưới điện trên không

File tiêu chuẩn công tác lưới điện trên không điện lực 2 :

Bao gồm chi tiết lắp đặt trạm nền, trạm giàn, chi tiết đà sắt, dây chằng, đỡ thẳng, góc lớn, nhỏ, hàng rào trạm, chi tiết lắp đặt móng trụi, hào rào, tiếp đất, trụ dừng bảo vệ FCo, chi tiết hạ thế, chi tiết các trụ .... theo tiêu chuẩn điện lực miền nam, điện lực 2.

TBA dien luc 2.14.png