Mã: z9bbp
  • Bản vẽ TBA Nhà xây 2x1600kva.png
  • Bản vẽ TBA nhà xây 2x1000kva.png
  • Bản vẽ TBA nhà xây 750kva.png
  • TBA nha xay 0.png
  • TBA nha xay 1.png
  • TBA nha xay 2x1600kva.png
  • TBA nhà xay 2.png
  • bản vẽ TBA nhà xây 2000kva.png
  • bản vẽ TBA nhà xây 2x1500kva.png

Tổng hợp các trạm biến áp nhà xây

250.000 đ

Tải về ngay
Cam kết từ người bán:
Bản vẽ chất lượng nhất, 100% file như hình ảnh
Công cụ: Autocad
Ngày đăng: 31/5/2023
File download:
Google Drive
Gửi thông báo lỗi Báo vi phạm bản quyền
File bản vẽ các trạm biến áp dạng nhà xây

- Trạm biến áp nhà xây bao gồm các gam sau : TBA 750kva, TBA 2 máy 2x1000kva, TBA 2 máy 2x1600kva, TBA 2000kva, TBA 2x1500kva

+ Bản vẽ trạm biến áp nhà xây 750kva

Bản vẽ TBA nhà xây 750kva.png

+ Bản vẽ trạm biến áp nhà xây 2x1000kva

Bản vẽ TBA nhà xây 2x1000kva.pngTBA nha xay 2x1600kva.png

+ Bản vẽ trạm biến áp nhà xây 2x1600kva

Bản vẽ TBA Nhà xây 2x1600kva.png

+ Bản vẽ trạm biến áp nhà xây 2000kva

bản vẽ TBA nhà xây 2000kva.png

+ Bản vẽ trạm biến áp nhà xây 2x1500kva

bản vẽ TBA nhà xây 2x1500kva.png


Bản vẽ Trạm biến áp bệt 1000kva
Mã: 3i67o1

Bản vẽ Trạm biến áp bệt 1000kva

13/5/2023
Autocad
4.5(2)
50k
11
Dự toán TBA treo 630kva
Mã: 3dyjfs

Dự toán TBA treo 630kva

20/4/2023
Excel
4.5(2)
100k
10
Tổng hợp các trạm biến áp nhà xây
Mã: z9bbp

Tổng hợp các trạm biến áp nhà xây

26/10/2022
Autocad
4.5(2)
99k
177
Tiêu chuẩn công tác lưới điện trên không điện lực 2
Mã: 29esct