Mã: 3il5al
  • File tinh kim thu set co dien.png
  • bang tinh kim thu set co dien.png

Thuyết minh + bảng tính excel tính kim thu sét cổ điển

30.000 đ

Tải về ngay
Cam kết từ người bán:
100% file giống hình ảnh
Công cụ: Autocad
Ngày đăng: 15/5/2023
File download:
Google Drive
Gửi thông báo lỗi Báo vi phạm bản quyền
File thuyết minh + bảng tính toán kim thu sét cổ điển theo tiêu chuẩn 9385:2012

File thuyết minh + bảng tính excel tính kim thu sét cổ điển bao gồm :

- File thuyết minh tính toán kim thu sét 

- File excell tính toán kim thu sét cổ điển theo tiêu chuẩn 9385:2012

File tinh kim thu set co dien.png