Mã: 239qw9
  • so do bom cc1.png
  • so do bom cc2.png
  • so do bom cc3.png

Sơ đồ các loại tủ bơm chữa cháy trong tòa nhà

100.000 đ

Tải về ngay
Cam kết từ người bán:
100% file giống hình ảnh
Công cụ: Autocad
Ngày đăng: 11/8/2022
File download:
Google Drive
Gửi thông báo lỗi Báo vi phạm bản quyền
Bộ bản vẽ gồm các loại sơ đồ bơm chữa cháy với công suất khác nhau

Bộ bản vẽ bao gồm sơ đồ nguyên lý và khối lượng các tủ bơm chữa cháy có các công suất như sau: 

- Sơ đồ bơm chữa cháy 132kw sử dụng khởi động mềm hoặc biến tần

- Sơ đồ bơm chữa cháy 90kw sử dụng khởi động mềm hoặc biến tần

- Sơ đồ bơm chữa cháy 75kw sử dụng khởi động mềm hoặc biến tần

- Sơ đồ bơm chữa cháy 55kw sử dụng khởi động mềm hoặc biến tần

- Sơ đồ bơm chữa cháy 45kw sử dụng khởi động sao tam giác

- Sơ đồ bơm chữa cháy 30kw sử dụng khởi động sao tam giác

- Sơ đồ bơm chữa cháy 25kw sử dụng khởi động sao tam giác

- Sơ đồ bơm chữa cháy 20kw sử dụng khởi động sao tam giác

- Sơ đồ bơm chữa cháy 23kw sử dụng khởi động sao tam giác