Mã: 1y9pc2
 • Bang tinh CC.png
 • Bang tinh CC2.png
 • Bang tinh CTN 1.png
 • Bang tinh CTN 2.png
 • Bang tinh CTN 3.png
 • Bang tinh CTN 4.png
 • Bang tinh CTN 5.png
 • Bang tinh CTN 6.png
 • Bang tinh CTN 7.png
 • Bang tinh CTN 8.png
 • Bang tinh NNTT.png

Bảng tính Cấp thoát nước, bảng tính chữa cháy, bảng tính nước nóng trung tâm

200.000 đ

Tải về ngay
Cam kết từ người bán:
100% bảng tính giống hình ảnh
Công cụ: Excel
Ngày đăng: 15/7/2022
File download:
Google Drive
Gửi thông báo lỗi Báo vi phạm bản quyền

Bảng tính cấp thoát nước : 

+ PL1 : Nhu cầu dùng nước.

+ PL2: Bảng tính toán bể nước sạch

+ PL3: Bảng tính toán bơm sinh hoạt

+ PL4: Bảng tính toán bơm tăng áp

+ PL5: Bảng tính toán bể nước mái

+ PL6: Bảng tính toán thoát nước mái

+ PL7: Bảng tính toán thủy lực ống đứng cấp nước

+ PL8: Bảng tính toán thủy lực ống đứng thoát nước

Bảng tính toán nhu cầu sử dụng nước nóng trung tâm

Bảng tính chữa cháy :

+ Nhu cầu nước chữa cháy

+ Cột áp yêu cầu, điểm bất lời theo vùng

+ Chữa cháy khí ni tơ

+ Số bình chữa cháy

+ Lựa chọn đấu xả khí và đường ống

+ Tính toán lăng phun

+ Cột áp yêu cầu

+ tính toán bơm chữa cháy mái

Bảng tinh SPRINKLER+VT