Mã: 1u18tp
  • bản vẽ camera nhà dân.png

Bản vẽ thiết kế điện nước nhà 8x18m có camera

100.000 đ

Tải về ngay
Cam kết từ người bán:
100% Hài lòng bản vẽ
Công cụ: Autocad
Ngày đăng: 22/6/2022
File download:
Google Drive
Gửi thông báo lỗi Báo vi phạm bản quyền
Bản vẽ thiết kế điện nước nhà 3 tầng có camera

Bản vẽ thiết kế điện, điện nhẹ, điều hòa và cấp thoát nước nhà dân : trong đó có mục thiết kế camera, bản vẽ tương đối đầy đủ