Mã: 1hg0pa
  • Ho ga dien 3.png
  • ho ga dien 2.png
  • ho ga dien 4.png
  • ho ga dien.png

Bản vẽ chi tiết các loại hố ga, tuynel Điện- Viễn Thông

50.000 đ

Tải về ngay
Cam kết từ người bán:
100% bản vẽ giống hình ảnh và video
Công cụ: Autocad
Ngày đăng: 15/4/2022
File download:
Google Drive
Gửi thông báo lỗi Báo vi phạm bản quyền
Bộ chi tiết bản vẽ bao gồm các loại hố ga điện, tuynel điện, TTLL có update thêm sau này

Bộ bản vẽ chi tiết hố ga và tuynel điện, viễn thông bao gồm:

- Các bản vẽ chi tiết hố ga điện, hố ga viễn thông.

- Các bản vẽ chi tiết tuynel điện với các kích thước khác nhau